Författare: SFIS Admin

Höstevenemang 2017

För att du ska få en känsla för vad som publiceras i Facebookgruppen  Samer i Stockholm.                                  

Publicerad i Föreläsning

Medlem berättar – Gunilla Larsson

Gunilla Larsson är arkeolog, knuten till Uppsala Universitet, och mångsysslare med flera olika uppdrag och anställningar inom kulturarvsområdet. Gunilla Larsson kommer att berätta om sina senaste forskningsresultat kring samerna i Mellansverige, med bortglömda samiska föremål härifrån i museisamlingarna och nyupptäckta

Publicerad i Forskning, Historia

Medlem berättar – Ylva Gustafsson

Ylva Gustafsson är scenkonstnär, musik-/jojkartist och Uttryckande konstterapeut (under utbildning). Ylva var i Tråante 2017. Hon kommer att rapportera om sina intryck därifrån och om de möten hon deltog i som Sameföreningen i Stockholms representant. Ylva är också aktiv som

Publicerad i Föreläsning

Vad är samisk slöjd och Duodji?

Stockholms läns hemslöjdsförening annonserar på sin webbplats att de kommer att få besök av Lotten Gustafsson Reinius, professor i etnologi vid Nordiska museet, och Cecilia Hammarlund Larsson, intendent på museet på måndag den 11 september 2017. De kommer att berätta

Publicerad i Slöjd

En valberedares våta dröm…

… är att kandidater till styrelseval hör av sig självmant till valberedningen. Två medlemmar i styrelsen för Sameföreningen i Stockholm har avgått. Det har tidigare meddelats inom föreningen via epostutskick. När nu valberedningen söker kandidater för komplettering vill vi gärna

Publicerad i Senaste nytt