Kategori: Föreläsning

Demokratiska helande samtal – 4 maj kl 15.00

Ett samtal om kolonisering, om hur det är att leva i och överleva kolonisation. Vad har hänt historiskt? Vad händer i dag – görs något för att åtgärda missförhållandena? Kan vi – de koloniserade och kolonisatören – bryta oss loss

Publicerad i Föreläsning, Identitet

Samisk shamanism – workshop

Eirik Myrhaug kommer att leda en workshop i shamanism 20 maj 2017. Eirik hoppade av från sitt arbete som vatteningenjör och blev en förgrundsfigur inom Altakampen. Under kampen sadlade han om till att vara öppet praktiserande nåjd och har stor

Publicerad i Föreläsning

Native American and Indigenous Studies

hej, jag vill uppmuntra medlemmar i Sameföreningen i Stockholm – och förstås även andra – att sända in abstracts, för presentationer eller filmscreening – till den spännande urfolksforskningskonferensen NAISA (Native American and Indigenous Studies) i juni 2015, denna gång i

Publicerad i Föreläsning, Forskning

Ställ upp för frågor och svar

En skolklass om 15 elever, årskurs 3 i Samhällskunskap/Sociologi, från Brinellskolan (Gymnasium) i Fagersta har hört av sig. De gör ett besök i Stockholm fredagen den 28 mars. I gymnasiekurserna jobbar de med situationen för etniska grupper, förr och nu

Publicerad i Föreläsning

Nationella minoriteter och urfolk – en fråga för den svenska skolan?

Konferens i Luleå Hur får vi in minoritetsperspektivet i klassrummet? Vad menas med nationella minoriteter? Vad menas med urfolk? Varför är frågan om de nationella minoriteterna, däribland urfolket samerna, en fråga som angår alla – inte enbart skolor, klasser och

Publicerad i Föreläsning, Om Evenemang