Kategori: Språk

Sydsamiskt språkseminarium – Gïeleviermie 2017

Publicerad i Senaste nytt, Språk

#Digigiella 16 – Umeå – Samiska veckan 2016

Samiskt språkcentrum arrangerar under Ubmejen biejvieh – Samiska veckan, måndag 7 mars, en konferens för att belysa hur den digitala tekniken kan bevara och utveckla de samiska språken. Du kan också delta digitalt. Målgruppen är samiska språkarbetare, modersmålslärare, samiska föräldrar,

Publicerad i Forskning, Språk

Sápmi Knacka på!

Hämta gratis app på App Store!

Publicerad i Barn och ungdom, Språk

Sametingets språkpolitiska handlingsprogram – lämna dina synpunkter

Sametingets språknämnd har beslutat att förslaget till språkpolitiskt handlingsprogram ska ut på remiss till berörda föreningar, organisationer och institutioner. Sameföreningar, samiska organisationer, institutioner och enskilda kan nu lämna in synpunkter på programmet. Utkastet återfinns på https://www.sametinget.se/95319. Synpunkter ska skickas in

Publicerad i Språk

Saxat ur Nyhetsbrev från Forum för Nationella Minoriteter

SVT Opinion: Regeringen tar ett stort steg bakåt för minoritetspolitiken I en debattartikel publicerad på SVT Opinion kritiserar företrädare för en rad minoritetsförbund och –föreningar regeringens besked att man kommer stoppa utvidgningen av förvaltningsområden. Inlägget kan läsas på http://www.svt.se/opinion/omminoritetssprak Ny

Publicerad i Politik, Sametinget, Senaste nytt, Språk