Medlem berättar – Ylva Gustafsson

Ylva Gustafsson är scenkonstnär, musik-/jojkartist och Uttryckande konstterapeut (under utbildning).

Ylva var i Tråante 2017. Hon kommer att rapportera om sina intryck därifrån och om de möten hon deltog i som Sameföreningen i Stockholms representant. Ylva är också aktiv som konstterapeut. Hon kommer att berätta om sina erfarenheter om hur musik, skrivande, bildskapande, rörelse och drama kan hjälpa en att utforska sitt inre, ex vis om ens samiska arv.

När: torsdag kl 18.00-20.00; 28 september

Var: Solidaritetshuset Konferensrum Draken, Tegelviksgatan 40, Stockholm (Sofia), Buss 2 eller 66 från Medborgarplatsen (T)

Fika: Sameföreningen bjuder på fika
Entré: Fri

I Sameföreningen i Stockholm har vi många medlemmar som äger berättelser och kan berätta. Den här hösten vill vi ge medlemmar utrymme att göra just det – berätta! Till varje tillfälle har vi bjudit in en medlem som vi vet har något intressant eller angeläget att berätta. Den personen får 30 till 45 minuter till sitt förfogande. Därefter fika, frågor och diskussion. Har Du något att berätta finns möjligheten därefter. Anmäl gärna i förväg ämne och hur mycket utrymme i tid du vill ha. 10 till 15 minuter kan vara lagom. I fall att det är längre vill vi gärna diskutera inplanering av ditt ämne till våren. info@sameforeningen-stockholm.se

Om du inte är medlem än har du ännu större anledning att komma!

Publicerad i Föreläsning

Vad är samisk slöjd och Duodji?

Stockholms läns hemslöjdsförening annonserar på sin webbplats att de kommer att få besök av Lotten Gustafsson Reinius, professor i etnologi vid Nordiska museet, och Cecilia Hammarlund Larsson, intendent på museet på måndag den 11 september 2017. De kommer att berätta om gränsdragningar och omladdningsprocesser när det gäller samisk slöjd.

Information om tid och plats för samtalet finns i föregående länk.

Denna kväll följs upp med ett samtal om Duodji-märket och kvalitetsmärkning mådag 25 september. Marianne Nutti från Sameslöjdstiftelsen kommer och berättar. Passa på och lär. Ställ frågor. Hur blir det med kvalitetsmärkningen när slöjd görs i nya material?

Information om tid och plats för samtalet finns i föregående länk.

Bilden visar ett arbete av Sofia Ricklund Lidgren i glas, ett nytt material som samer jobbar i.

Publicerad i Slöjd

En valberedares våta dröm…

… är att kandidater till styrelseval hör av sig självmant till valberedningen. Två medlemmar i styrelsen för Sameföreningen i Stockholm har avgått. Det har tidigare meddelats inom föreningen via epostutskick. När nu valberedningen söker kandidater för komplettering vill vi gärna påpeka att vi söker brett för tips om kandidater utöver att söka bland medlemmar:

– f. d. medlemmar
– samer som har tänkt att bli medlemmar
– make/make/sambo till huvudmedlem i samiskt hushåll (se stadgarna om den möjligheten)

Den tidigare ordföranden skriver ”Jag lämnar över till en kompetent styrelse med engagerade ledamöter som nu söker en ny ordförande och en ledamot. Det har varit en innehållsrik period med möten med många samer, politiker (både samiska och svenska), allierade i kampen för samiska frågor, andra urfolk, styrelsemöten och medlemsmöten och mycket mer”.

Att vara med i ett styrelsearbete i en sameförening är lärorikt om man har som ambition att komma det samiska samhällslivet in på djupet.

Styrelsen står inte ensam i arbetet. Det finns medlemmar utanför styrelsen som har dedikerade arbetsuppgifter eller är kontaktpunkter för en viss fråga ex vis Samiskt Kulturcentrum i Stockholm.

Utmaningen är att hitta arbetsformer för styrelsen som stöder människor mitt i ett allt snabbare liv som kan förändras fort. Kort och gott: Var med och utveckla Sameföreningen i Stockholm!

Skriv ett epost till inge.frisk@biegga.com eller nillamf@yahoo.co.uk med din intresseförklaring och telefonnnummer så ringer vi upp.

Publicerad i Senaste nytt

Samer i imperiets mitt

Samer i imperiets mitt. Samiskt liv i det tidigmoderna Sverige – en glömd historia? så är titel och underrubrik formulerad i Jonas M Nordins bidrag till antologin Tillfälliga Stockholmare

PUBLIKATION
Hägern Större 16 : Stockholms stad, Norrmalm, RAÄ 103 : arkeologisk undersökning 1987 : SR 766 / Barbro Århem. – Stockholm : Stockholms stadsmuseum. Kulturmiljöenheten, 2009. – 47, [3] s. : ill. – (Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöenheten ; 2008:7). – ISBN 978-91-85233-90-8

Ett boksläpp kommer att hållas på Postmuseum den 5 september kl 17.30. OBS förköp av bljett tll boksläppet.

Bilden Samisk hornsked, funnen i kvarteret Hägern större vid Drottninggatan, illustrerar Jonas M Nordins artikel

Fotograf/Källa: Helena Fennö. Stadsmuseet, Stockholm

Publicerad i Forskning, Historia

Romska Kulturdagar i september

Romerna har flyttat sina kulturdagar från frysande februari till sköna september. Som alltid är det ett späckat program under flera dagar varur man kan ”stjäla takter” för egen inspiration.

Publicerad i Föreläsning, Forskning, Historia