Jorri biebmoráidu – den rullande matrajden – 15 september

OBS! Datum är ändrat!

Under 2018 – 2019 ska vår Food Truck besöka orter runt om i Sápmi för att bygga nätverk och öka intresset för samisk mat och småskaligt mathantverk. Vid varje stopp genomförs workshops och annat, vi skapar även webbinarier. Boka redan nu in Jokkmokks vintermarknad i februari 2019 och samla blod och ben, för då tar vi oss an blodkorven och buljong. Föreslå plats, tidpunkt och vad som passar hos just er så kanske den rullande matrajden dyker upp nära dig. Kontakta Anneli Jonsson. Anneli och EllaCarin Blind som arbetar i projektet finns även på SSR:s landsmöte i Staare 30 maj – 1 juni.

Stockholmare kan anmäla sig till info@sameforeningen-stockholm.se

Jorri biebmoráidu genomförs i samarbete med Svenska samernas riksförbund, SSR och Sensus studieförbund. Finansiärer Sametinget och Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer om  projektet Sápmi Food Truck

Giron Sámi Teáhter

Giron Sámi Teáhter kommer till Stockholm i höst med en föreställning om rovdjur och psykisk ohälsa. En skådespelare med självupplevda erfarenheter framför pjäsen som nu är under produktion.

Anne Wuolab – 22 september

Samisk berättarhöst i Stockholms författarföreläsningar inleds med Anne Wuolab om nordsamisk feelgood den 22 september. Lokal och exakt tid på dagen är inte klart än.

Anna Sofia Bull Kuhmunen – 6 oktober

Samisk berättarhöst i Stockholm presenterar denna gång Anna Sofia Bull Kuhmunen, om adopsjon, sørsamisk den 6 oktober. Lokal och exakt tid på dagen är inte klart än.

Seminarium: Udtja Lasse – 19 oktober

Udtja Lasse Norberg var den svenske UD-tjänstemannen som var med om förhandlingarna med Norge om Renbeteskonventionen. Han skrev boken Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure där han beskrev sina erfarenheter. Seminariet produceras av Giron Sámi Teáhter och bygger på Udtja Lasses uppdaterade erfarenheter och berättelser nu inför en kommande teaterproduktion inför 2019 års höstsäsong.

Top