Enkät om rasism mot samer

Buorre beaivvi!

Mu namma lea Tobias Poggats ja mon bárgan Ubmejen Universitähta. Mon aiggon dan jagi coahkanit diedu makkar hábmi rasisma sámit vuosta lea, ja got rasisma vaikkuhat sápmelaccat. Oasi barggus lea ’webbenkät’, gos sámit beassat ies muitalit mo dili lea. Munji ja mu bárggui lea hui buorre jus olu sámit vástidit jearaldagat enkätas.

Lean giitevas jus sáhtat linka juohkit nai! Jus dus lea gazaldagat don leat bures boahtin váldit oktavuoda muinna.

Hej!

Vaartoe-Centrum för samisk forskning gör just nu en sammanställning av hur rasismen mot samer ser ut i Sverige, och vad den rasismen får för effekter. En del i det arbetet är att genomföra en webbenkät som riktar sig till samer över 15 år.

Syftet med enkäten är att få en bredare bild av hur rasismen ser ut och var den finns i samhället – så att den informationen kan ligga till grund för beslutsfattare för åtgärder som förbättrar situationen.

Länk till enkäten
https://sv.surveymonkey.com/r/7YCPWWQ

Enkäten ligger ute till den 13:e juni, och det är väldigt värdefullt för oss ju fler samer som deltar!

Om du vill läsa mer om själva projektet så kan du göra det här:
http://www.vaartoe.umu.se/forskning/rasism-mot-samer—en-kartlaggning/

Har du frågor går det bra att höra av dig till mig som är projektledare!
Tobias Poggats

Vaartoe-Centrum för samisk forskning
tobias.poggats@umu.se

Invigning av ny kåta på Skansen

Helgen 16-17 juni blir det invigning av ny kåta på Skansens sameviste.

Håll utkik efter det evenemanget i denna länk.

http://www.skansen.se/sv/samevistet-1

Inställt: Den samiska kvinnan i traditionen

Torsd 26/4 kl 18 (inställt p g a sjukdom)

Draken, Solidaritetshuset

Louise Bäckman, professor emerita i religionshistoria, är född i Tärna i Västerbotten och uppväxt i Vapstens lappby. Som same och kvinna har hon lyckats bryta mönster och välja väg i livet i en tid då visteskolor och nomadskolor ännu var de enda skolformerna för samerna, och högre utbildning inte ens var att tänka på.

Klivet från visteskolan i Vapstens lappby till professuren vid Stockholms universitet är en beundransvärd bedrift. Louise avhandling i religionsvetenskap handlade om samiska skyddsväsen, sáiva, och även hennes fortsatta forskning har särskilt gällt samisk religion. Hon har bl a publicerat studier om nåjder, schamaner, om samernas förfäderskult, björnen i samisk tradition och om samer och nybyggare. Louise Bäckman har lyft fram samerna i forskningen, men också kvinnornas roll i det samiska samhället.
(Citat från Introduktion av föreläsningen “Samiska kvinnor, gudinnor och den kristna missionen” som hölls under samiska veckan i Umeå 2017-03-09)

Remiss – Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteter

Så här blev remissvaret:

Inom ramen för samrådskontakterna mellan Stockholms stad och Sameföreningen i Stockholm har vi i remissform fått Stockholms stads förslag till riktlinjer för nationella minoriteter att ha på synpunkter på. Synpunkterna från Sameföreningen ska vara inlämnade 20 april. Om du har förslag till synpunkter som du vill ska vävas in i Sameföreningens yttrande vill vi ha dem skickade till eilajohanna.tjader@gmail.com lördagen 14 april senast.

Nedan finns förslaget till riktlinjer och utkast till sameföreningens yttrande.

Riktlinjerna:

Sameföreningens utkast till remissyttrande:

Klicka på länken nedan för att läsa.

Utkast till remissyttrande

Öppet samråd i Järfälla – 26 april

Top