Medlemsanmälan

* = obligatoriskt att fylla i eller klicka.
Samiskt medlemskapStödmedlemskap
Samiskt medlemskap anmäler du om om du är same. Det ger dig rösträtt på årsmöten samt rätten att bli invald i styrelsen. Stödmedlemskap ansöker du om du inte är same, men ändå vill vara med i föreningen. Stödmedlemmar har inte rösträtt på årsmöten eller rätt att bli invald i styrelsen. Medlemsavgiften är 150 kronor per år för båda medlemsformerna och samiskt familjemedlemskap. Stödmedlemmar är alltid medlemmar på individuell basis.Sameföreningen i Stockholms stadgar kan du läsa under Sameföreningen i Stockholms stadgar


Adress / Ort / Postnummer / Telefonnummer. Samiskt familjemedlemskap: Samer skriver även namn och födelseår för maka/make och hemmavarande barn under 20 år. Du kan även skriva ett meddelande till styrelsen om din medlemsanmälan.


För att föreningen ska kunna behandla din medlemsanmälan måste du godkänna att Sameföreningen behandlar mina/våra personliga uppgifter - födelseår / namn / adress / telefonnummer och epostadress lämnade i detta formulär. Uppgifterna används för kontakt med medlemmar, exempelvis i medlemsregister, epostlistor.

Styrelsen kommer att behandla din medlemsanmälan och du får sedan en bekräftelse om ditt medlemskap. Information om hur du betalar medlemsavgiften kommer inom en månad tillsammans med nästa medlemsbrev.


Uppdaterad 25.03.2018