Medlemsanmälan

Tyvärr så går det för närvarande inte att göra en medlemsanmälan via mobiltelefon.

Sameföreningen i Stockholms stadgar kan du läsa under Sameföreningen i Stockholms stadgar

Sameföreningens PUL och webbpolicy angående databehandling av personuppgifter kan du läsa under PUL och webbpolicy

Medlemsanmälan
Samiskt medlemsskap anmäler du om om du är same. Det ger dig rösträtt på årsmöten samt rätten att bli invald i styrelsen. Stödmedlemsskap ansöker du om du inte är same, men ändå vill vara med i föreningen. Stödmedlemmar har inte rösträtt på årsmöten eller rätt att bli invald i styrelsen.

Styrelsen kommer att behandla din medlemsanmälan och du får sedan en bekräftelse om ditt medlemskap. Information om hur du betalar medlemsavgiften kommer inom en månad tillsammans med nästa medlemsbrev.


Uppdaterad 29.03.2017