Samer i Stockholm

Här är en översikt över vad som skrivits på Facebook gruppen Samer i Stockholm på sistone. Många av artiklarna är länkar till andra webbplatser eller hemsidor. De länkarna kan du klicka på utan att ha ett Facebookkonto (men det kan bli lite krångligt att komma förbi uppmaningen att skaffa Facebook-konto!).