Månad: september 2014

Ny frist for søknad til «Begynnerkurs 1 i sørsamisk» onsdag 24. september! Det er fortsatt noen plasser ledig på «Begynnerkurs 1 i sørsamisk» som starter i midten av oktober. Vi…

hej, jag vill uppmuntra medlemmar i Sameföreningen i Stockholm – och förstås även andra – att sända in abstracts, för presentationer eller filmscreening – till den spännande urfolksforskningskonferensen NAISA (Native…