Månad: november 2014

Svara på enkät om att vara del av en nationell minoritet

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har i uppdrag av regeringen att redovisa hur arbetet med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter i Sverige utvecklas. Som ett led i detta samlar man nu in enkätsvar om utsatthet, diskriminering, delaktighet och… Läs mer

Läs in talböcker!

Hej alla, den här förfrågan fick vi också i september. Finns hugade talare? Vi är ett företag i Stockholm som producerar talböcker åt MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, http://www.mtm.se. En liten del av produktionen är på samiska och vi söker… Läs mer
Top
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com