Månad: november 2014

Svara på enkät om att vara del av en nationell minoritet

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har i uppdrag av regeringen att redovisa hur arbetet med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter i Sverige utvecklas. Som ett led i detta samlar man nu in enkätsvar om utsatthet, diskriminering, delaktighet och… Läs mer “Svara på enkät om att vara del av en nationell minoritet”

Läs in talböcker!

Hej alla, den här förfrågan fick vi också i september. Finns hugade talare? Vi är ett företag i Stockholm som producerar talböcker åt MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, http://www.mtm.se. En liten del av produktionen är på samiska och vi söker… Läs mer “Läs in talböcker!”
Top