Månad: november 2015

Sametingets språknämnd har beslutat att förslaget till språkpolitiskt handlingsprogram ska ut på remiss till berörda föreningar, organisationer och institutioner. Sameföreningar, samiska organisationer, institutioner och enskilda kan nu lämna in synpunkter…

En tävling utlyst av Såhkie – Umeå Sameförening. Läs mer i bifogad PDF på vår webbplats.

Onsdag 11 november på kvällen mellan kl 18.00-22.00 kör Kristoffer ”Krebbe” Åström gästvagnen på Sturehof. Det blir souvas, samiska charkuterier, rensadel och kaffeost. Torsdag 12 november mellan kl 12.00-19.00 är…