Månad: september 2016

Länsstyrelsen och Sametinget söker äldre till en referensgrupp: Referensgrupp sökes! Länsstyrelsen och Sametinget genomför under hösten 2016 en fördjupad uppföljning om äldreomsorg på nationella minoritetsspråk. Uppföljningen berör ett antal kommuner…

Pepp och glädje, en hyllning till livsstilen och coola människor som lever fullt ut i glesbygd. Magdalena Forsman och Victoria Harnesk gör Jokkmokkspodden. Första gästen är artisten Caroline af Ugglas…

Stockholm, Malmö och Luleå. Där har du under hösten chansen att ta del årets temakonferenser som fokuserar på barnens rätt till sitt språk. Arrangörer är är Länsstyrelsen i Stockholms län…

Nu i helgen (9-11 september) är det dags för samisk musik på slottet. Mer info och biljetter hittar ni på http://www.musikpaslottet.se 9 september kl 19:30, Rikssalen Sápmi Power Ola Stinnerbom,…

Burest! ”Såhkie har tillsammans med Álgguogåhtie beviljats medel för att genomföra ett umesamiskt språkprojekt – Viessuoje Mujttuo. Projektet syftar till att skapa ett digitalt umesamiskt läromedel genom att arbeta fram…