Månad: september 2017

Ylva Gustafsson är scenkonstnär, musik-/jojkartist och Uttryckande konstterapeut (under utbildning). Ylva var i Tråante 2017. Hon kommer att rapportera om sina intryck därifrån och om de möten hon deltog i…

Stockholms läns hemslöjdsförening annonserar på sin webbplats att de kommer att få besök av Lotten Gustafsson Reinius, professor i etnologi vid Nordiska museet, och Cecilia Hammarlund Larsson, intendent på museet…

… är att kandidater till styrelseval hör av sig självmant till valberedningen. Två medlemmar i styrelsen för Sameföreningen i Stockholm har avgått. Det har tidigare meddelats inom föreningen via epostutskick.…