Stuehkie/Stockholbma/Stockhoalmma/Tjåsskaskulla/Stockholm 2019-09-05

Här kommer brådskande information från arrangörer vi samarbetar med.
- Manifestation för Amazonas natur och urfolk
- Faamoe bokpresentation
- #hagsätarfestaivale

G(l)ömda kulturskatter på Skansen
Nu kan vi presentera inbjudan till vandringen fredag den 20 september. Eftersom den guidade vandringen är exklusiv för medlemmar i Sameföreningen i Stockholm så är artikeln bara läsbar med hjälp av ett lösenord: staare

Girjasmålet kommer upp i Högsta Domstolen den 2 september och är planerat att pågå till 10 oktober som längst. Passa på att stötta målet genom att delta som åskådare. Speciellt önskas många åskådare under statens plädering. Se i nedan artikel länk hur SSR önskar få information om vilka som kommer så att alla får plats någon gång.

Sametinget har annonserat att det kommer att hålla plenum i Stockholm 2020. 26 till 29 maj. Utöver att alla samer kan vara åhörare av plenumsmötena har vi ställt förslag till en sammankomst där frågor och svar från samiska allmänheten kan ställas till Sametingets politiker.

Skrivarkursen är nu bestämd till 30 november. Anmälan öppnar cirka 28 augusti.

Sent i oktober öppnar Riksidrottsmuséet en utställning, Sport och Sapmi. Till den utställningen önskar muséet kontakt med personer i Stockholm som skulle kunna instruera i att hantera soehpenje (SoSa), sjuohpan (LuSa) eller suohpan (NoSa). Insatsen skulle vara aktuell någon gång 26 oktober – 1 november, under höstlovet. Skicka epost till info@sameforeningen-stockholm.se så förmedlar vi kontakten.

Om du stöter på lösenordsfråga så är lösenordet: staare

Hielsák!
Webbredaktörn
Vad händer?

2019
(Sameföreningens evenemang i fetstil)

2/9 Jakt och fiskemålet. Girjas pågår till 10 oktober.
7/9 Amazonas - manifestation
11/9 Faamoe - bokpresentation. Tomas Colbengtson i Konstfacks bibliotek
14/9 Vandring i de samiska kvinnornas spår, norra turen (Biljetter hos ABF)
14/9 Hagsätrafestivalen
20/9 Det g(l)ömda samiska kulturarvet på Skansen (visning för medlemmar)
4/10 Pärlbroderikurs startar
24/10 Utställningen Sport och Sápmi öppnar på Riksidrottsmuséet
31/10 Sara Ajnnak på Stallet
31/10 Äldreförvaltningen i Stockholms stad bjuder in till informationseftermiddag om den uppdaterade minoritetslagen.
30/11 Skrivarkurs med Annica Wennström
30/11 Samisk Afton på Musikaliska akademin
26-29/5 Sametingets plenum i Stockholm

Det nya arbetet med Samiskt förvaltningsområde

Det nya arbetet med Samiskt förvaltningsområde
Efter många års intressepolitiskt arbete från Sameföreningen i Stockholms håll har Stockholm äntligen blivit samiskt förvaltningsområde! Samiskt förvaltningsområde innebär att vi samer har större möjlighet att påverka i frågor som rör just det samiska och då särskilt språk och kultur. Sameföreningen har sedan länge suttit i samråd med Stockholms Stad och Landstinget men nu har vi även rätt att träffa …
Läs mer

Samisk förskola, äldrevård och kultur i Stockholms stad och region

Samiska språkförvaltningsområden i Sverige
Kontakta samrådsgruppen. Från den 1 februari 2019 har Stockholms stad upptagits i förvaltningsområdet för samiska språken och meänkäli. Sedan 2010 har staden varit förvaltningsområde för finska. När staden är …
Läs mer

18 - 25? delta i språk- och kulturarbetet för samer i Stockholm!

18 - 25? delta i språk- och kulturarbetet för samer i Stockholm!
Vi söker dig ungdom mellan 18 och och 25 som vill bidra till att förbättra möjligheterna för framtida generationers unga samer i Stockholm att förvärva sitt samiska språk och kultur. Vad var det som du saknade under din uppväxt, i förskola, i grundskola och i gymnasium? Vad kunde ha varit bättre? Hur kan Stockholms stad och region samt Sameföreningen i …
Läs mer

G(l)ömda samiska kulturskatter på Skansen

Guidad vandring på Skansen för medlemmar i Sameföreningen i Stockholm under ledning av medlemmen och arkeologen Gunilla Larsson. Flera av de föremål som samlats in till Skansens gårdar har faktiskt ett samiskt ursprung. Speciellt gäller det föremål som kommer från gårdar norr om Mälaren, Hjälmaren och Vänern, d v s "Mellansverige" och Södra Norrland. Kunskapen om vilka som har tillverkat …
Läs mer
G(l)ömda samiska kulturskatter på Skansen

Evenemang anordnade av andra

Amazonas manifestation - 7/9

Amazonas manifestation - 7/9
Plats är Odenplan. Ordförande Nik Märak deltar med tal.
Amazonas är hem för nästan 400 olika grupper av urfolk. Dessa människor är beroende av regnskogen för sin fysiska och kulturella överlevnad.
Läs mer

Faamoe - bokpresentation av Tomas Colbengtson 11/9

Faamoe - bokpresentation av Tomas Colbengtson 11/9
För dig som missade släppet av Faamoe i våras finns nu ett ytterligare tillfälle.
Tomas Colbengtson visar bilder av sina konstverk och presenterar sin nyutgivna bok, Faamoe, som betyder styrka, kraft eller uthållighet på sydsamiska.
Läs mer

#hagsätrafestivalen - 14 september

#hagsätrafestivalen - 14 september
Maxida Märak kommer till #hagsätrafestivalen. Festivalen i har i årsamiskt tema! I kyrkan kan man prova på att kasta lasso och lära sig att jojka. Hagsätraskolan kommer att hålla i pyssel inspirerat av temat. Vantörs församling, som är värd för kyrkans samiska verksamhet i Stockholm, är medarrangör i #hagsätrafestivalen. Se mer om programmet i denna .PDF
Läs mer

Girjasmålet i HD, 2 sept - 10 okt

Girjasmålet i HD, 2 sept - 10 okt
En lång rättslig prövning som började med ett Landsmötesbeslut 2006 och stämningsansökan som ingavs i maj 2009 närmar sig ett slutligt avgörande. Frågan har stor principiell betydelse för de samiska rättigheterna och framtidens rättsutveckling.
Läs mer

Speglingar, Pierre Åhrén

Speglingar, Pierre Åhrén
Pierre Åhren (född 1950) uppvuxen och boendes i Stockholm, med sydsamiska rötter i Frostviken, Jämtland. ”Jag har upptäckt att i mina bilder framträder händelser, upplevelser ur mitt eget liv, som tar sig uttryck i många färger och former” Bilderna inspireras av urfolkskulturer från hela världen. Av måleri, skulpturer, traditionell folkkonst, textilier, mönster, masker och naturligtvis även från naturen själv. Musik, …
Läs mer

Sara Ajnnak på Stallet - 31 oktober

Sara Ajnnak på Stallet - 31 oktober
191031 Sara Ajnnak Rutinerad samisk artist med tre fullängdsalbum i bagaget!Sara Ajnnak levererar ett uppdaterat ljudlandskap från norr i gränslandet mellan orientaliska stränginstrument och… Arrangemanget är Stallets. Biljetter finns att boka i föregående länk. Vi publicerar evenemanget här som en service till samisk publik och andra coola här i sta´n och omgivningar.
Läs mer

Kan du sydisdans?

Scenkonstmuseet i Stockholm planerar och jobbar med innehåll till en utställning för nästa år. Den ska handla om social dans. Utställningen ska bli en vandringsutställning och är ett nordiskt samarbete mellan Scenkonstmuseet i Stockholm, Teatermuseet i Helsingfors och Norsk senter for folkemusikk og folkedans i Trondheim. Tillsammans med utställningen kommer det vara mycket programverksamhet med dansworskhopar, dansfester, presentationer och föreläsningar osv.

Scenkonstmuseet skulle gärna vilja komma i kontakt med personer som dansar eller lär ut Sydisdans här i Stockholm.
Kontakta inge.frisk@biegga.com så förmedlar han vidare din kontaktinformation och säkerställer att rimlig ersättning utgår för eventuell insats.

Sameföreningen på Sociala media

följa
Sameföreningen i Stockholms sida på Facebook att "gilla" och få nyheter i från. Kom ihåg att ställa in "Gilla"-knappen så att du får nyheter från Sameföreningen i Stockholm överst i ditt nyhetsflöde i Facebook. Bocka i "Visa först" och "På (Evenemang...)"

Samer i Stockholm - facebookgrupp för just Samer i Stockholm och andra som vill vara i kontakt med dem. Härifrån kommer också kalenderinbjudningar från andra arrangörer rakt in i din kalender på Facebook

Sápmi evenemang/Sámi Dáhpáhusat/Sápmi event - facebookgrupp för evenemang från hela Sápmi

Äldre medlemsbrev

Email
Här kan du läsa äldre utskickade e-post med medlemsbrev:
Läs mer
facebook twitter