hemsidebild-6-135-hog
Stockholm 2018-04-10
Nyheter från Sameföreningen i Stockholm
vi vill påminna om den kommande föreläsningen med Louise Bäckman, en av föreningens grundare 1947.

Sameföreningen är på väg att färdigställa ett remissyttrande till Stockholms stad beträffande en ny riktlinje beträffande nationella minoriteter för deras förvaltning. Läs hur du kan delta i besvarandet av remissen.

Vidare har vi fått en förfrågan om bilder till en för många medlemmar känd adress.

Dearvvuođaiguin / Varrudagá / Buerie heelsegigujmie / Hielsák / Hälsningar från

Webbredaktörn

Lösenord till medlemssidor: giron

Louise
Draken, Solidaritetshuset
Louise Bäckman, professor emerita i religionshistoria, är född i Tärna i Västerbotten och uppväxt i Vapstens lappby. Som same och kvinna har hon lyckats bryta mönster och välja väg i livet i en tid då visteskolor och nomadskolor ännu var de enda skolformerna för samerna, och högre utbildning inte ens var att tänka på.

Klivet från visteskolan i Vapstens lappby till professuren vid Stockholms universitet är en beundransvärd bedrift. Louise avhandling i religionsvetenskap handlade om samiska skyddsväsen, sáiva, och även hennes fortsatta forskning har särskilt gällt samisk religion. Hon har bl a publicerat studier om nåjder, schamaner, om samernas förfäderskult, björnen i samisk tradition och om samer och nybyggare. Louise Bäckman har lyft fram samerna i forskningen, men också kvinnornas roll i det samiska samhället.
(Citat från Introduktion av föreläsningen "Samiska kvinnor, gudinnor och den kristna missionen" som hölls under samiska veckan i Umeå 2017-03-09)

Remiss - Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteter

Inom ramen för samrådskontakterna mellan Stockholms stad och Sameföreningen i Stockholm har vi i remissform fått Stockholms stads förslag till riktlinjer för nationella minoriteter att ha på synpunkter på. Synpunkterna från Sameföreningen ska vara inlämnade 20 april. Om du har förslag till synpunkter som du vill ska vävas in i Sameföreningens yttrande vill vi ha dem skickade till eilajohanna.tjader@gmail.com lördagen …

Läs mer

Judiska museet söker efter bilder

Judiska museet har flyttat och öppnar på ny adress snart, en adress som är bekant för flera av sameföreningens medlemmar, Själagårdsgatan 19 i Gamla Stan. Under några år på 80-talet var den adressen aktuell för Sameföreningen i Stockholm. På 17- och 1800-tal var byggnaden en synagoga.

Museiintendenten Yael Fried letar nu efter fotografier eller föremål som knyter platsen till sameföreningen. ”Det vore roligt att kunna visa en annan nationell minoritets koppling till platsen när vi öppnar vid årsskiftet och tillgängliggör en ny del av det gemensamma kulturarvet”, skriver Yael.
Om du har några bilder gömda i garderoben, hör av dig till Yael Fried, Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm. Själagårdsgatan 19, 111 31 Stockholm, tel: 072-20 99 525.

Öppet samråd i Järfälla - 26 april

Öppet samråd i Järfälla - 26 april
Läs mer

Sameföreningen på Facebook

Här kan du se det senaste om vad som skrivits på Facebooksidan Sameföreningen i Stockholm på sistone.
Läs mer

Uppdatera din epostadress

Vi har lagt till en ny funktion i avdelningen Medlemssidor där du som medlem kan lägga till din nya epostadress eller kontrollera att korrekt adress är inlagd. Surfa till Medlemssidor / Uppdatera epost

Informationslänkar:

Instagram

Webben:
Sameföreningen i Stockholms webbplats
Sameföreningen i Stockholms Medlemssidor Lösenordet är giron
Facebook:
följa
Sameföreningen i Stockholms sida på Facebook att "gilla" och få nyheter i från. Kom ihåg att ställa in "Gilla"-knappen så att du får nyheter från Sameföreningen i Stockholm överst i ditt nyhetsflöde i Facebook. Bocka i "Visa först" och "På (Evenemang...)"

Samer i Stockholm - facebookgrupp för just Samer i Stockholm och andra som vill vara i kontakt med dem. Härifrån kommer också kalenderinbjudningar från andra arrangörer rakt in i din kalender på Facebook

Sápmi evenemang/Sámi Dáhpáhusat/Sápmi event - facebookgrupp för evenemang från hela Sápmi
facebook twitter