hemsidebild-6-135-hog
Stockholm 2018-03-11
Vi har glädjen att berätta om att vi har bjudit en av Sameföreningen i Stockholms grundare, Louise Bäckman till ett evenemang senare i vår, Den samiska kvinnan i traditionen.

Du har väl också sett inbjudningarna till Syjuntorna på förstasidan av hemsidan.

Och så vill vi påminna om årsmötet på lördag den 17 mars.
Louise

Sameföreningen på Facebook

Här kan du se det senaste om vad som skrivits på Facebooksidan Sameföreningen i Stockholm på sistone.
Läs mer

Samer i Stockholm

Här är en översikt över vad som skrivits på Facebookgruppen Samer i Stockholm på sistone. Många av artiklarna i gruppen är länkar till andra webbplatser eller hemsidor.
Samer i Stockholm
Read more
Kallelse till årsmöte 17:e mars 2018

Kallelse till årsmöte 17:e mars 2018

Från Webbredaktörn

Årsmöte
Längre ned kan du finna kallelsen till årsmötet i elektronisk form. Studera den noga. Förutom stadgeenligt förslag till verksamhetsberättelse finns där ett framåtsyftande förslag till verksamhetsplan. Där finns också förslag från styrelsen till stadgeändringar och motioner från medlemmar. Resultat- och balansräkning kommer att finnas tillgängliga på årsmötet. Om du har frågor enligt punkten Övriga frågor: skicka dem till info@sameforeningen.stockholm.se

Stadgarna finns i sin helhet under avdelningen Medlemssidor / Stadgar och verksamhetsberättelser. Lösenord: giron

Valberedning
Som du ser i kallelsen om valberedningens förslag till val saknas det suppleanter. En suppleant saknas i styrelsen. Det saknas två revisorssuppleanter. Om du är hågad att besätta någon av de här platserna är du mer än välkommen att höra av dig till inge.frisk@biegga.com eller nillamf@yahoo.co.uk. Valberedningen behöver också förstärkning.

Festkommitté
Lokal för Kött- och Paltfesten finn nu bokad till 10 november 2018. Om du hoppar med i festkommittén nu finns alla möjligheter att skapa och kommunicera om en fest som kan bli magnifik som det anstår detta jubileumsår 2018!

Dearvvuođaiguin / Varrudagá / Buerie heelsegigujmie / Hielsák / Hälsningar från

Webbredaktörn

Lösenord till medlemssidor: giron

Uppdatera din epostadress

Vi har lagt till en ny funktion i avdelningen Medlemssidor där du som medlem kan lägga till din nya epostadress eller kontrollera att korrekt adress är inlagd. Surfa till Medlemssidor / Uppdatera epost

Informationslänkar:

Instagram

Webben:
Sameföreningen i Stockholms webbplats
Sameföreningen i Stockholms Medlemssidor Lösenordet är giron
Facebook:
följa
Sameföreningen i Stockholms sida på Facebook att "gilla" och få nyheter i från. Kom ihåg att ställa in "Gilla"-knappen så att du får nyheter från Sameföreningen i Stockholm överst i ditt nyhetsflöde i Facebook. Bocka i "Visa först" och "På (Evenemang...)"

Samer i Stockholm - facebookgrupp för just Samer i Stockholm och andra som vill vara i kontakt med dem. Härifrån kommer också kalenderinbjudningar från andra arrangörer rakt in i din kalender på Facebook

Sápmi evenemang/Sámi Dáhpáhusat/Sápmi event - facebookgrupp för evenemang från hela Sápmi
facebook twitter