hemsidebild-6-135-hog
Stockholm 2018-03-14

AKTUELLT INFÖR ÅRSMÖTET
Ola Bergdahls motion
Det har kommit till styrelsen ny uppgift om ett sakförhållanden beträffande Ola Bergdahls motion. I motionen skrivs att "(MUCF) har gjort bedömningen att Sveriges Unga Muslimer inte kan beviljas statsbidrag för verksamheten".

Från https://www.mucf.se/dom-fran-forvaltningsratten
"Myndigheten mottog igår en dom från förvaltningsrätten. Domen gäller MUCF:s beslut att neka Sveriges unga muslimer (SUM) statsbidrag. Förvaltningsrätten upphäver MUCF:s beslut och återförvisar ärendet till myndigheten för förnyad handläggning.MUCF kommer nu analysera domen."
Nyhetsdatum: 2017-11-15

Internationella dagen mot rasism
21:a mars uppmärksammar Stockholms stad den internationella dagen mot rasism. Öppet samtal på Kulturhuset Stadsteatern i Foajén 17 -18
Nik Märak, ordförande i Sameföreningen i Stockholm
Anders Sunna, samisk konstnär och aktivist
Britta Marakatt Labba, samisk textilkonstnär


Louise

Sameföreningen på Facebook

Här kan du se det senaste om vad som skrivits på Facebooksidan Sameföreningen i Stockholm på sistone.
Läs mer

Samer i Stockholm

Här är en översikt över vad som skrivits på Facebookgruppen Samer i Stockholm på sistone. Många av artiklarna i gruppen är länkar till andra webbplatser eller hemsidor.
Samer i Stockholm
Read more
Kallelse till årsmöte 17:e mars 2018

Kallelse till årsmöte 17:e mars 2018

Från Webbredaktörn

Årsmöte
Längre ned kan du finna kallelsen till årsmötet i elektronisk form. Studera den noga. Förutom stadgeenligt förslag till verksamhetsberättelse finns där ett framåtsyftande förslag till verksamhetsplan. Där finns också förslag från styrelsen till stadgeändringar och motioner från medlemmar. Resultat- och balansräkning kommer att finnas tillgängliga på årsmötet. Om du har frågor enligt punkten Övriga frågor: skicka dem till info@sameforeningen.stockholm.se

Stadgarna finns i sin helhet under avdelningen Medlemssidor / Stadgar och verksamhetsberättelser. Lösenord: giron

Valberedning
Som du ser i kallelsen om valberedningens förslag till val saknas det suppleanter. En suppleant saknas i styrelsen. Det saknas två revisorssuppleanter. Om du är hågad att besätta någon av de här platserna är du mer än välkommen att höra av dig till inge.frisk@biegga.com eller nillamf@yahoo.co.uk. Valberedningen behöver också förstärkning.

Festkommitté
Lokal för Kött- och Paltfesten finn nu bokad till 10 november 2018. Om du hoppar med i festkommittén nu finns alla möjligheter att skapa och kommunicera om en fest som kan bli magnifik som det anstår detta jubileumsår 2018!

Dearvvuođaiguin / Varrudagá / Buerie heelsegigujmie / Hielsák / Hälsningar från

Webbredaktörn

Lösenord till medlemssidor: giron

Uppdatera din epostadress

Vi har lagt till en ny funktion i avdelningen Medlemssidor där du som medlem kan lägga till din nya epostadress eller kontrollera att korrekt adress är inlagd. Surfa till Medlemssidor / Uppdatera epost

Informationslänkar:

Instagram

Webben:
Sameföreningen i Stockholms webbplats
Sameföreningen i Stockholms Medlemssidor Lösenordet är giron
Facebook:
följa
Sameföreningen i Stockholms sida på Facebook att "gilla" och få nyheter i från. Kom ihåg att ställa in "Gilla"-knappen så att du får nyheter från Sameföreningen i Stockholm överst i ditt nyhetsflöde i Facebook. Bocka i "Visa först" och "På (Evenemang...)"

Samer i Stockholm - facebookgrupp för just Samer i Stockholm och andra som vill vara i kontakt med dem. Härifrån kommer också kalenderinbjudningar från andra arrangörer rakt in i din kalender på Facebook

Sápmi evenemang/Sámi Dáhpáhusat/Sápmi event - facebookgrupp för evenemang från hela Sápmi
facebook twitter