Aktuellt

När kommer samiskt äldreboende?

Det är väl den fråga som äldre, blivande äldre och anhöriga i Stockholms stad har på tungan. Det som pågår nu, hösten 2019, är kartläggningsarbete av personalens språkkompetenser för att se möjligheter till...

Språk- och kulturstöd

Staden skall justera sitt kulturstöd så att det skall bli enklare för det s k civilsamhället att få stöd för kontinuerlig verksamhet. Kriteriet för kulturstöd till nationella minoriteter föreslås ändras så att även...

När blir det samisk förskola?

Det är väl den fråga som alla föräldrar och blivande föräldrar i Stockholm stad har på tungan. Det som pågår nu, hösten 2019, är kartläggningsarbete av personalens språkkompetenser för att se möjligheter till...

Medlemsbrev till din postlåda i veckan

I veckan med start 14 oktober kommer du som är medlem i Sameföreningen i Stockholms att få ett pappersbrev i din postlåda. Där finner du kallelse till extra årsmöte och medlemsmöte samt information...