Assistera ett gymnasiearbete!

Namn: Erica Wide
E-post: erica_wide@hotmail.com
Ärende: Hej!

Personer till intervju sökes!

Mitt namn är Erica Wide. Jag går mitt tredje år på gymnasiet på Klara Norra Gymnasium i Stockholm där jag läser samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap.

Vi arbetar just nu med en kurs som kallas för Gymnasiearbete. Där får vi forma vår egen frågeställning för att sedan arbeta kring detta ämne, vilket sedan presenteras i en uppsats. Med ett stort intresse för språk samt den samiska kulturen, livsstilen och historien har jag valt att skriva om något som relaterar till båda delarna – nämligen hur språket fungerar som kulturbärare. En oerhört viktig del i detta är språkets talare och deras upplevelser och attityder!

För att uppnå så hög kvalitet som möjligt på detta arbete skulle det för mig vara otroligt värdefullt att få möjlighet till att intervjua en eller flera talare av det samiska språket med samisk bakgrund. Detta skulle öka sannolikheten betydligt att detta arbete används som material för att sprida information kring detta ämne!

Min fråga är därför: finns det någon som till min stora glädje skulle vilja vara med i en sådan intervju?

Frågorna i denna intervju kommer enbart att behandla Er individuella inställning och relation till språket, samt hur Ni uppfattar språkets betydelse för kulturen. Ingen extra kunskap krävs – det är Era personliga upplevelser och åsikter som jag är intresserad av! De enda krav som finns är att Du talar samiska flytande och har samiskt påbrå. I övrigt är det fritt och inga restriktioner finns på varken kön eller ålder.

Intervjun kommer att ta max 30 minuter och kommer inte att innefatta någon annan än mig som intervjuare och Dig som interformant. Den skulle ta plats någon gång i januari eller februari. Val av tid och plats i övrigt sker självklart efter era önskemål. Resultatet kommer att redovisas i en uppsats som kommer att läsas av tre språklärare på skolan, av Er som intervjuas om så önskas och förhoppningsvis av andra elever på skolan i lärande syfte. Vill man inte omnämnas vid namn i denna uppsats finns det självklart möjlighet till att vara anonym.

Om ni är intresserade får ni hemskt gärna kontakta mig via mail, erica_wide@hotmail.com, eller telefon, 0738380383, så bestämmer vi närmare huruvida vi skall genomföra detta!

Stort tack på förhand!
Med vänliga hälsningar, Erica Wide.