Samtal om samisk litteratur
<a href="https://pixabay.com/users/lil_foot_/">lil_foot_</a> / Pixabay

Samtal om samisk litteratur

Datum/Tid
mån 3/6 2019
18:00 - 19:00
Plats: Stadsbiblioteket, Rotundan

lil_foot_ / Pixabay
Förläggaren Kristina Utsi deltar i ett samtal om samisk litteratur, översättning och utgivning på stadsbiblioteket vid Odenplan. Vad läser barn och ungdomar i Sápmi och vilka berättelser längtar de efter?