1600-talets syn på samer, 11 mars
PUBLIKATION Hägern Större 16 : Stockholms stad, Norrmalm, RAÄ 103 : arkeologisk undersökning 1987 : SR 766 / Barbro Århem. - Stockholm : Stockholms stadsmuseum. Kulturmiljöenheten, 2009. - 47, [3] s. : ill. - (Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöenheten ; 2008:7). - ISBN 978-91-85233-90-8

1600-talets syn på samer, 11 mars

Datum/Tid Plats:
ons 11/3 2020
18:00
Historiska

PUBLIKATION
Hägern Större 16 : Stockholms stad, Norrmalm, RAÄ 103 : arkeologisk undersökning 1987 : SR 766 / Barbro Århem. – Stockholm : Stockholms stadsmuseum. Kulturmiljöenheten, 2009. – 47, [3] s. : ill. – (Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöenheten ; 2008:7). – ISBN 978-91-85233-90-8
Arkeologen Jonas M Nordin om sin forskning om 1600-talets syn på samer, en folkgrupp som då just började integreras i riket, och som än i dag lever i följdverkningarna av den historien. Då kommer även historikern Annika Sandén och samtalar med Tobias Svanelid om sin kommande bok ”Frödjelekar” som handlar om 1600-talets ljusare sidor – stormaktstidens lekar, fester och bröllop.

Tips. Boka så fort som möjligt. Historiskas föreläsningar brukar vara populära.