2021 är valår till Sámediggi, Samiediggie, Samedigkie

2021 är valår till Sámediggi, Samiediggie, Samedigkie

Datum/Tid
tis 20/10 2020
00:00
Plats:

Anmäl dig redan nu till röstlängden! Efter 20 oktober 2020 är det försent om du ska rösta 2021.