Girjasmålet i HD, 2 sept – 10 okt
<a href="https://pixabay.com/users/qimono/">qimono</a> / Pixabay

Girjasmålet i HD, 2 sept – 10 okt

Datum/Tid
mån 2/9 2019 - tor 10/10 2019
09:00 - 16:00
Plats: Högsta domstolen

qimono / Pixabay
Den 2 september kl 10.00 inleds förhandlingen i högsta domstolen i jakt och fiske processen, Girjasmålet.

Begränsat antal åhörarplatser

Förhandlingen sker i Högsta domstolens plenisal, antalet åhörarplatser är begränsat. SSR kommer därför att försöka få en överblick hur många som kommer närvara under vilka dagar. För att på så sätt inte riskera att för många är på plats under samma dagar och inte får plats. För att lyckas med detta på bästa sätt är det bra om ni meddelar oss om och när ni tänker delta, mejla på info@sapmi.se eller ring SSR:s kansli 090-14 11 80. Från ombudet Peter Danowskys sida finns önskemål om närvaro under statens dagar. Ni kan se förhandlingsschemat här: https://www.sapmi.se/renbetesmal/girjas/https://www.sapmi.se/renbetesmal/girjas/sammanfattning-girjas

Bakgrund

En lång rättslig prövning som började med ett Landsmötesbeslut 2006 och stämningsansökan som ingavs i maj 2009 närmar sig ett slutligt avgörande. Frågan har stor principiell betydelse för de samiska rättigheterna och framtidens rättsutveckling. Det har varit en lång process som påverkat samtliga inblandade, framförallt Girjas sameby som frontat i processen. En stark samisk närvaro under processen är viktigt, både för att visa sitt stöd för Girjas, men också för att visa att frågan är viktig sett ur ett samiskt perspektiv och synliggöra att processen berör oss alla.