Högsta domstolen meddelar dom i Girjasmålet, 23 jan

Högsta domstolen meddelar dom i Girjasmålet, 23 jan

Datum/Tid Plats:
tor 23/1 2020
09:00 - 10:30
Högsta domstolen

Högsta domstolen kommer den 23 januari 2020 att meddela dom i målet mellan Girjas sameby och staten angående bättre rätt till småviltsjakt och fiske m.m. Domen kommer att meddelas genom att den hålls tillgänglig i domstolens lokaler i Bondeska palatset, Riddarhustorget 8, från kl. 09.00.

Samma dag kl. 09.15 kommer domstolen att hålla en presskonferens om domen. Presskonferensen kommer att hållas i sessionssalen i Bondeska palatset.