Nordiska Museet – Samtal om dekolonisering – 7 oktober

Datum/Tid Plats:
ons 7/10 2020
17:30 - 20:00
Online

Kommande samtal online om dekolonisering av Nordiska museet där finska konstnären Outi Pieski och den nya entrén får vara dragplåster för samtalet. Varför nämns inte samiska organisationer som medvärdar? Ska Nordiska museet definiera och styra vad dekolonisering är? Frågor att ta med om du tänker delta i samtalet som är på engelska.

En första visibel dekoloniseringsåtgärd vore att ersätta alla översättningar till svenska av samiska gudanamn till någon/några av de samiska språken i utställningen Arktis – medan isen smälter. Nordiska museet har också ett uppdrag att synliggöra de samiska språken.

Samtal: Två riktningar – dekolonisering av museet och offentlig konst - Nordiska museet

Samtal: Två riktningar – dekolonisering av museet och offentlig konst – Nordiska museet

Statens konstråd och Nordiska museet välkomnar er till ett webbsänt samtal om dekolonisering av museet och offentlig…

Tidigare i somras annonserades att en ny entré hade kommit på plats,

Konstnärlig gestaltning av ny entré på Nordiska museet - Nordiska museet

Konstnärlig gestaltning av ny entré på Nordiska museet – Nordiska museet

​Den 1 juli öppnar Nordiska museet en ny entré mot den tidigare stängda bakgården och Galärparken. För den konstnärliga gestaltningen står den finsksamiska…