Samisk gudstjänst – 17 november

Samisk gudstjänst – 17 november

Datum/Tid
sön 17/11 2019
18:00 - 20:00
Plats: Hagsätra kyrka

Adress: Hagsätra torg 34, T-Hagsätra
Parkeringsplats Hagsätra kyrka: Olshammarsgatan 21

Gudstjänsten, som leds av prästen Marita Ollén, hålls på svenska med inslag av samernas eget modersmål. Svenska kyrkans uppgift är idag att medverka till att samisk kultur och samiska språk synliggörs och används.

Gudstjänsttillfällen under hösten 2019: 20/10, 17/11, 15/12, kl 18 startar gudstjänsten

Mer information hos Vantörs församling

Sameföreningen i Stockholm informerar om dessa evenemang som om ett  kulturevenemang där samisk medverkan och deltagande finns.