Samisk gudstjänst, 27 sept

Samisk gudstjänst, 27 sept

Datum/Tid
sön 27/9 2020
18:00 - 20:00
Plats: Hagsätra kyrka

Adress: Hagsätra torg 34, T-Hagsätra
Parkeringsplats Hagsätra kyrka: Olshammarsgatan 21

De samiska gudstjänsterna fortsätter.

Gudstjänsterna, som också kallas Samiskt andrum, leds av prästen Lovisa Underdal, hålls på svenska med inslag av samernas eget modersmål.

Svenska kyrkans uppgift är idag att medverka till att samisk kultur och samiska språk synliggörs och används.

Gudstjänsttillfällen under hösten 2020 blir söndagarna: 27 september, 25 oktober, 29 november, 13 december (julkonsert med Gålmuk). kl 18.00 startar gudstjänsten och avslutas alltid med kyrkkaffe och samkväm.

Sameföreningen i Stockholm informerar om dessa evenemang som om ett kulturevenemang där samisk medverkan och deltagande finns.