Samisk gudstjänst – 29 november

Samisk gudstjänst – 29 november

Datum/Tid Plats:
sön 29/11 2020
18:00 - 20:00
Hagsätra kyrka

De samiska gudstjänsterna fortsätter.

Gudstjänsterna, som också kallas Samiskt andrum, leds av prästen Lovisa Underdal, hålls på svenska med inslag av samernas eget modersmål.

Svenska kyrkans uppgift är idag att medverka till att samisk kultur och samiska språk synliggörs och används.

Kvarvarande gudstjänsttillfällen under hösten 2020 blir söndagarna:  29 november, 13 december (julkonsert med Gålmuk). kl 18.00 startar gudstjänsten och avslutas alltid med kyrkkaffe och samkväm.

Sameföreningen i Stockholm informerar om dessa evenemang som om ett kulturevenemang där samisk medverkan och deltagande finns.