Samiska förvaltningsområdet: staden bjuder in till informationsträff – 20 november

Samiska förvaltningsområdet: staden bjuder in till informationsträff – 20 november

Datum/Tid Plats:
ons 20/11 2019
17:30 - 19:30
Stadshusets reception

Stockholms stad bjuder in till en träff om förvaltningsområdet för samiska den 20 november kl 17:30 i Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1.

Träffen ger dig information om vad samer boende i Stockholm har för rättigheter i förvaltningsområdet, hur staden arbetar med att bygga upp förvaltningsområdet för samiska samt stadens samråd med samer.

Under informationsträffen kommer även Sameföreningen i Stockholm att presentera sin verksamhet och hur de arbetar med samråd.

Informationsträffen är öppen, men du behöver anmäla ditt deltagande, senast den 18 november. Det gör du antingen direkt här på evenemanget så att vi kan anmäla dig i receptionen. Då stadshuset är klassat som skyddsobjekt måste du också ta med legitimation för att delta i träffen.