Samiska Nationaldagen: Högtidlighållande – 6 februari

Samiska Nationaldagen: Högtidlighållande – 6 februari

Datum/Tid Plats:Spara i din kalender
lör 6/2 2021
16:00 - 18:00

Digitalt evenemang: Länk kommer att publieras här den 3/2 2021
0
Välj annan kalender: webcal

Vi genomför evenemanget som vi brukar. Nu på en plats på Internet. Jojk, nationalsång, tal av inbjudna och ett intressant ämne att ta del av. Denna gång är ämnet kåtan.  Medlemmarna Ylva och Ola Gustafsson kommer att framföra musik och jojk.

Kåtan är något som de flesta känner till om samer. Det är också en symbol för den historiska rasbiologiska politiken om att “Lapp skall vara Lapp”. Samer skulle inte få ta del av majoritetsbefolkningens boendeformer. Fullständig rättvisa om detta infördes inte förrän på 1960-talet.

Om detta och de inre känslorna om att äga och skapa ett hem i  en torvkåta, en boendeform som ännu nyttjas, kommer Nils Henrik Sikku och Katarina Pirak Sikku att berätta om i författarsamtal om sin bok Torvlåtornas torvkåta. Samtalet kommer att ledas av Pär Hansson (Samtalet skulle ha ägt rum under 2020 i sameföreningens program men genomförs nu som del av detta evenemang).

Foto: Carl-Johan Utsi

I den nyutgivna boken Torvkåtornas torvkåta och renägarinnan från Skåne möter Nils-Henrik Sikku och Katarina Pirak Sikku familjen Walkeapää och återger deras kärlek och strävan att skapa ett hem. Är det möjligt att bygga den finaste, mest funktionella och imponerande torvkåtan i Änonjálbme? Boken är författarnas första gemensamma och är ett projekt som förenar Nils-Henrik Sikkus känsla för ordet och Katarina Pirak Sikkus kärlek till konst och arkitektur. Med text och bild berättar de om Sápmis improvisationskonst och kärlek för detaljer men också om rasistiska regelverk som begränsar samernas rörelseutrymme och valfrihet.

Nils-Henrik Sikku är författare, översättare och journalist. Han har skrivit dramatik och noveller, och driver också det lilla förlaget Kulacultura Publising. Han arbetar också med berättelser för barn och unga och översätter barn- och ungdomslitteratur till samiska.

Bibliografi
Torvkåtornas torvkåta och renägarinnan från Skåne, fackbok tillsammans med Katarina Pirak Sikku (2020)
Flykten från Láttevárre
När jag var åtta år lämnade jag mitt hem…
m.fl.

Katarina Pirak Sikku är konstnär. Hon är född 1965 i Jokkmokk, där hon också bor. Hon är utbildad vid Konsthögskolan i Umea och har i flera projekt sökt konstnärliga formuleringar kring den svenska rasbiologins historia. 2014 fick utställning Nammaláhpán på Bildmuseet i Umeå stor uppmärksamhet, där Pirak Sikku konstnärligt formulerade en berättelse åt de människor som reducerats till siffror i 1900-talets rasbiologiska dokument. 2019 invigdes hennes konstverk Vájaldibme – vandring på campus Mittuniversitet i Staare/Östersund. Verket är en vandring genom historien där hon har hämtat inspiration från andra urfolk och traditionellt samiskt hantverk, duodji.

Samtalsledare: Pär Hansson, författare och poet, uppvuxen i Vännäs och numera bosatt i Hammarbyhöjden. Han har publicerat sex diktsamlingar, senast Kajak som nominerades till Sveriges Radios lyrikpris 2016 och Vi plockar bär i civilisationen som fick Norrlands litteraturpris 2013. Det talade ordet är avgörande för hans skrivande. Att läsa dikterna högt i olika rum har varit en del av hans poetiska praktik sedan debuten med Ruckel 1998. Hansson undervisar på Gotlands folkhögskola i Fårösund och är engagerad i Författarförbundets råd för samisk litteratur.

Evenemanget stöds av Region Stockholm, Stockholms stad och Sametingets kulturnämnd.

PS. Om du vill ha ett exemplar av boken innan författarsamtalet kan du beställa det genom att skicka ett e-post till kulacultura@icloud.com.

Det går också att SMS:a eller ringa: 070 675 43 79 (Nils-Henrik) eller 070 675 43 94 (Katarina)