Samiskt skrivande – helgkurs med författaren Annica Wennström

Samiskt skrivande – helgkurs med författaren Annica Wennström

Datum/Tid Plats:
lör 30/11 2019 - sön 1/12 2019
09:30 - 16:30
Mårten Triewalds Malmgård

Platsen är en plats med historiska anor. Lokalen är stor och rymlig och medger för grupperna att dra sig tillbaka och genomföra gruppuppgifter ostörda från varandra.

Det är en bit till närliggande restauranger. Därför ordnar vi med mat som kommer till malmgården.

Annica Wennström
Annica Wennström, författare/skribent, huvudlärare på Skrivarakademin

I generationer har vår samiska kultur blivit beskriven. Inte skriven av oss själva. Därför är det viktigt att lyfta fram erfarenheter, världsbild och historier som har vårt eget perspektiv. Både historiskt och i samtiden. Och kanske särskilt de erfarenheter och historier som inte vilar på en (i många fall) kolonialistisk syn på vad det samiska är. En stor dold del är den samiska närvaron i urbana miljöer som Stockholm.

Det handlar om att skriva samiskt oavsett om det är på svenska, det vill säga att känslor, tankar, förhållningssätt och normer står i centrum. Liksom att skapa ett förhållningssätt till den egna historien genom texter, vilket är viktiga, dels för de enskilda personerna, men också för att samla in och ge möjlighet att edera viktiga delar av samtidshistorien som ännu inte är berättad.

En första del i det arbetet är en grundläggande skrivkurs där deltagarnas egen tematik står i fokus och att kursledaren tillsammans med varje enskild individ tar texten vidare genom skrivandets hantverk. Skrivövningar och textsamtal utgår från skrivandets grundstenar som persongestaltning, miljö, dialog, dramaturgi men anpassad till samiska, urbana förhållanden. Hur skriver man samiska på svenska?

Hur förhåller man sig som författare/skribent till de förväntade föreställningarna om vad det samiska är?

Till den egna historien? Kolonialismen? Skam, stolthet, att skriva sådant som känns förbjudet, att skriva sådant som kanske inte helt fullt ut förstås av majoritetssamhället?

Annicas arbete som kursledare baseras på två delar, dels hennes författarskap som samisk författare med bland annat romanen Lappskatteland (Wahlström och Widstrand 2006,) Skuggrädsla (Bonnier Carlsen 2009) och Radionovellen Offerstenen på P1, Sveriges radio. Samt ett tjugotal andra romaner utgivna på Alfabeta, Rabén och Sjögren, Opal och Semic. Den andra delen är att hon är huvudlärare på Skrivarakademin för en heltidsutbildning där fokus ligger på utgivning.

Kursen genomförs om det blir minst sex anmälda. Fem är preliminärt anmälda.

Kursen är utan avgift, men har en anmälningsavgift om  250 kr. Medlemskap i Sameföreningen tillkommer om du inte är medlem sedan tidigare: https://sameforeningen-stockholm.se/om-sameforeningen/medlemsansokan

Anmälan är bindande. Om avanmälan sker senare än 31 oktober behåller vi anmälningsavgiften. När kursen är påbörjad används anmälningsavgiften till att bekosta lunch och fika. Bekräftelser med betalningsinformation skickas ut fortlöpande. I svar till bekräftelsemeddelandet kan du tala om eventuella matbegränsningar.

Anmälan stängs när maxantalet anmälningar har uppnåtts.

Kurslokalen ligger på en plats med historiska anor, mitt i staden i parkmiljö. Lokalen är rymlig och medger för grupperna att dra sig tillbaka och genomföra gruppuppgifter ostörda från varandra.

Det är en bit till närliggande restauranger. Därför ordnar vi med mat som kommer till malmgården.

Kursen genomförs med stöd av Stockholms stad enligt dessa kriterier: https://foretagsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer/kulturstod/stod-till-nationella-minoriteter/

Bokning

Bokningen är stängd för detta evenemang.