Samtal den 23 oktober om rätten till sitt språk och om språk som identitet

Samtal den 23 oktober om rätten till sitt språk och om språk som identitet

Datum/Tid Plats:
ons 23/10 2019
17:30 - 20:00
Bonniers Konsthall

Författaren Annica Wennström deltar i samtal hos PEN-klubben den 23 november om rätten till sitt språk och om språk som identitet.