Samtal om stärkta bibliotek på Stadsbiblioteket, 12 feb

Samtal om stärkta bibliotek på Stadsbiblioteket, 12 feb

Datum/Tid Plats:
ons 12/2 2020
17:00 - 19:00
Stadsbiblioteket Stockholm

Än finns tid att anmäla sig till möte för att diskutera hur Stockholms stadsbibliotek kan arbeta bättre med de nationella minoriteternas språk och kulturer.
Välkommen till Stadsbiblioteket vid Odenplan den 12 feb 17.00-19.00.
Anmäl dig senast den 10 feb till maria.olsson-eklund@gmail.com

Jag bjuder härmed in till ett möte för att diskutera ett projekt som Stockholms stadsbibliotek kommer driva under 2020 och som syftar till att stärka biblioteken i Stockholms stad att arbeta strukturerat och kunnigt med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter rörande sina språk och kulturer. Stockholms stadsbibliotek har för detta ändamål beviljats projektmedel från Kulturrådet och under 2020 kommer vi därför bland annat att ta fram internutbildning för medarbetare, göra en central medieförsörjningsplan för inköp av medier på de nationella minoritetsspråken, arbeta med enskilda och föreningar som vill delta och ordna olika aktiviteter och program av, för och tillsammans med de nationella minoriteterna och utbilda ett antal medarbetare i en metod som heter Shared reading.

Inbjudan gäller dig som enskild person eller som medlem i en förening som engagerar samer bosatta i Stockholmsregionen och som har ett intresse av biblioteksfrågor, biblioteket som plats och vill påverka och delta i arbetet med att tillgodose de samiska språken och kulturerna inom ramen för folkbibliotekens uppdrag. Det kommer vara möjligt att arvoderas för medverkan i projektet förutsatt att arbetet sker i samverkan med och på uppdrag av projektet. Alla initiativ och idéer är varmt välkomna.

Du som vill veta mer och delta i arbetet är varmt välkommen till Stockholms stadsbibliotek vid Odengatan/Sveavägen, onsdag den 12 februari 2020 kl. 17.00 – 19.00.

Jag möter upp i caféet till höger innanför huvudentrén kl. 17.00. Tillsammans åker vi sedan upp till Styrelserummet där vi presenterar projektet och tillsammans diskuterar vad det kan betyda, hur vi kan samverka, vad du/ni vill tillägga eller ge kunskap om och andra frågor och synpunkter som du/ni vill ta upp.

Dagordning – preliminär
17.00 – 17.20 Presentationsrunda med oss alla som är med på mötet – kort om dig, vilken organisation företräder du om så är fallet, vilka frågor och perspektiv vill du särskilt diskutera mm.
17.20 – 17.40 Presentation av projektet – syfte, mål, medel, knäckfrågor
17.40 – 18.40 Vi diskuterar de frågor som du/ni vill ta upp.
18.40 – 19.00 Vi summerar och avslutar med beslut om nästa möte.

OSA 10 feb 2020
Anmäl deltagande till mig senast den 10 februari som svar på detta mail. Jag kommer att beställa kaffe/the och smörgåsar så när du anmäler deltagande ange hur många ni blir om du svarar åt fler samt skriv om du/ni har någon matpreferens (vegan, allergisk eller annat).
Har du/ni frågor så går det bra att ringa mig på tfn 0761231184 eller maila: maria.olsson-eklund@stockholm.se

Varmt välkommen
Vänliga hälsningar
Maria Olsson Eklund
Projektledare Stärkta bibliotek – Nationella minoriteter

Kulturförvaltningen
Stockholms stadsbibliotek
113 80 Stockholm
Telefon: 08-508 31 184, +46 76123 1184
E-post: maria.olsson-eklund@stockholm.se

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På https://stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.