Språkvecka 19 – 25 oktober

Språkvecka 19 – 25 oktober

Datum/Tid Plats:
mån 19/10 2020 - sön 25/10 2020
Hela dagen
Online

Sex distansevenemang på tidig kvällstid med och om de samiska språken. Välj och anmäl dig till evenemangen i länk nedan.

Årets språkvecka, utlyst av Sametingen i Finland, Norge och Sverige att ske 19-25 oktober. Syftet med veckan är att synliggöra och skapa medvetenhet om de samiska språken och bidra till att lyfta språkens status.

Förra året föll lotten på Stockholm att få besök av Sametingets Språkcentrum. I år samarbetar kreativa Medborgarskolan i Lycksele med Samiskt språkcentrum och språkaktivister från alla de fem samiska språken som traditionellt har förekommit och förekommer på svenska sidan av Sápmi.

Sex distansevenemang med och om de samiska språken. Välj och anmäl dig till evenemangen på nedanstående länk:

Sökresultat på sökta arrangemang | Medborgarskolan

Välj och anmäl dig till Språkveckans arrangemang | Medborgarskolan

Sökning med ordet sapmi i  Medborgarskolans arrangemangskatalog.