SSRs Landsmöte – 4 juni

SSRs Landsmöte – 4 juni

Datum/Tid
tis 4/6 2019
08:30 - 17:00
Plats: Elite Palace Hotell


Svenska Samernas Riksförbunds Landsmöte i Stuehkie / Stockholbma / Stockhoalmma / Tjåsskaskulla / Stockholm

Följande del av programmet är öppet för allmänheten

Tisdag den 4 juni

08.30 – 09.15 Landsmötet öppnas
Välkomstanförande och upprop, deltagare.
Val, ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
09.15 – 09.45 Förmiddagskaffe
09.45 – 10.15 Rätten till vår kultur, mark och renskötsel utifrån
SSR:s perspektiv
10:15 – 12.00 Hur ser verkligheten ut? – 100 minuter från vår vardag. Skogen, rovdjur, mark, ungdom, språk/kultur
13.00 – 17:00 Statens ansvar, internationell och nationell rätt
13.00 – 14:15 Panelsamtal med riksdagspolitiker
– Jonas Eriksson, MP
– Kristina Yngwe, C
– Isak From, S
– Jessica Wetterling, V
– Bengt Wetterling, L

14.15 – 15:15 Samiska rättigheter statens ansvar Marie B Hagsgård, Jurist och expert på minoritets- och urfolksfrågor
15:15 – 15.45 Kaffe
16.45 Utdelning av SSR:s hederspris
21.00 Pubkväll
Capital, Scandic Continentals takvåning, Vasagatan 22, Stockholm (obs kontantfri), endast 10
minuters promenad från Stockholms stadshus