SSRs landsmöte – 5 juni

SSRs landsmöte – 5 juni

Datum/Tid
ons 5/6 2019
08:30 - 15:30
Plats: Elite Palace Hotell


Svenska Samernas Riksförbunds Landsmöte i Stuehkie / Stockholbma / Stockhoalmma / Tjåsskaskulla / Stockholm

Följande del av programmet är öppet för allmänheten
08.30 – 09.30 Överlämning av statement till Riksdagen
samling på Riksbron
09.30 – 10.00 Förmiddagskaffe
10.00 – 10.30 Näringsministerns Statssekreterare
Per Callenberg inledningstalar och därefter frågestund
10.30 – 11.00 SSR:s verksamhet Styrelse och kansli presenterar
verksamheten
11.00 – 12.00 Vår framtid – Hur vill vi att vår framtid ska se ut,
och hur uppnår vi det?
workshops/öppna diskussioner

13.00 Motioner, resolutioner.
Uppföljning av förra årets Landsmöte
Miljöpolicy
Rösträtt
Etiskt råd
Övriga beslutsärenden. Skogspolicyn

Stadgeenliga ärenden
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redogörelse
Bokslut och Revisionsberättelse
Styrelsens ansvarsfrihet
Fastställande av medlemsavgifter
Budget
Val av ordförande
Val av styrelsens ledamöter och suppleanter
Val av revisorer jämte ersättare
Redogörelser och information om bokslut och
verksamhet
Samernas Utbildningscentrum, Tidningen
Samefolket, Stiftelsen Sámi Duodji, Samerådets
svenska sektion samt Gaaltije sydsamiskt
kulturcentrum