Talma sameby i Svea hovrätt – 18 november

Talma sameby i Svea hovrätt – 18 november

Datum/Tid Plats:
mån 18/11 2019
09:00 - 16:30
Svea hovrätt

qimono / Pixabay

Samebyn har stämt svenska staten i anledning av den tidigare renskötselkonvention med Norge. Samebyns förhoppning med processen är visa att den tidigare konventionen stred mot grundlagen och Europakonventionen. Samebyn vill vidare stoppa svenska staten från att upplåta samebyns betesmarker på nytt utan samebyns godkännande. Processen är principiellt väldigt viktig, bland annat för att den både behandlar hur staten får hantera renbetesmark och för att den också tar ställning till huruvida statens tidigare agerade har varit diskriminerande mot samerna. Även om det är Talma sameby som är part i processen är målet relevant för samtliga samebyar som har berörts av tidigare konventioner.

Förra året var det förhandling i tingsrätten. Talma sameby vann då full framgång. Staten har överklagat till Svea hovrätt.

Den 18 november 2019 (kl. 09.00) kommer förhandling att genomföras i Svea hovrätt (Riddarholmen). Var där i god tid för att finna ut vilken rättegångssal målet skall hållas i.