Giela åerominiedájvan njuvvies Språket strömmar ur det landskap vi lever i (och kommer från)

‹ Gå tillbaka till