Flaggceremoni vid Stadshuset – 6 februari

Flaggceremoni vid Stadshuset – 6 februari

06.02 2019 Flaggceremoni för Samiska Nationaldagen
Plats: Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 7 (Stadshusträdgården, mot Riddarfjärden)

Program
08.00     Ragnars Skafferi öppnar; frukost & toalett (nordöstra hörnet av borggården)

08.45 Samling

09.00 Flagguppsättning under framförande av jojk av Anja Storelv, presentation av evenemanget, nationalsång,

– Tal av kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brinck

– Diktläsning

– Tal av borgarrådet ansvarigt för Miljö och Nationella minoriteter, Katrina Luhr

– Tal av borgarrådet ansvarigt för kulturroteln, Jonas Naddebo

– Jojk av Anja Storelv

– Tal av gruppledaren i kommunfullmäktige för F!, Sissela Nordling Blanco

– Tal av ordförande för Pacific Sámi Seárvi, Seattle WA, Julie Whitehorn

– Diktläsning

– Tal av ordförande för Sameföreningen i Stockholm Nik Märak

– Jojk av Anja Storelv

ca 09.30 Samkväm med kaffe i Ragnars Skafferi, tillfälle till samtal med medlemmar ur Sameföreningen i Stockholm och andra samer i Stockholm, Sameföreningen i Stockholm och Stockholms stad bjuder på kaffe

ca 10.30 -10.45 brukar samkvämet vara över

Buresboahtin! – Burreboahtem! – Buerie båeteme! – Buärriebähtieme! – Välkommen!

Mer om vad som händer denna dag och veckorna före: Samisk Nationaldagsvecka 2019

Evenemanget genomförs med stöd från Stockholms stad.