Hittade gärdesgård från vikingatiden

Lämningar efter en gärdesgård från slutet av vikingatiden har hittats i Västbyggeby i Gästrikland. Det kan vara de äldsta lämningarna efter en hankgärdesgård i Sverige.

Länk http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.7065575-hittade-gardesgard-fran-vikingatiden

Några andra fynd; eldhärdar från 600-700 talen