Inbjudan till samråd i Järfälla kommun 16 jan 2017

Inbjudan till samråd för de nationella minoriteterna i Järfälla kommun 16 jan 2017


Välkommen! Tervetuloa! Bures boahtin! Buorisboahtem! Buorre boahtem! Mišto avilan! Mišto areslan! Šukaraljan! !
םיאָבה־םיכורב

Järfälla kommun bjuder härmed in till öppet samråd för de nationella minoriteterna i Järfälla. Syftet med samrådet är att ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Vi kommer att lyfta de frågor som deltagarna önskar föra dialog med kommunen kring. Samrådet genomförs på svenska.

Med vänlig hälsning
Jessika Karreskog

Demokratiutvecklare
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen
Järfälla kommun
Riddarplatsen 5, plan 1
177 80 Järfälla
08-580 22912