Kulturförvaltningen i SLL söker en referensgrupp

Kulturförvaltningen i SLL söker en referensgrupp

Kulturförvaltningen på Stockholms läns landsting söker en referensgrupp där det även önskas att finnas kompetens om nationella minoriteter och urfolket samer. I uppdraget ingår att läsa och bedöma inkommande ansökningar och arvoderas med 25.000 kr/år. Nomineringstiden sträcker sig till den 15 maj.

Läs mer och nominera här: http://kultur.sll.se/referensgrupp