Länsstyrelsen och Sametinget söker äldre till en referensgrupp

Länsstyrelsen och Sametinget söker äldre till en referensgrupp:
Referensgrupp sökes!

Länsstyrelsen och Sametinget genomför under hösten 2016 en fördjupad uppföljning om äldreomsorg på nationella minoritetsspråk. Uppföljningen berör ett antal kommuner som ingår i något av förvaltningsområdena för finska, samiska och meänkieli. Myndigheterna söker nu efter äldre intresserade personer som vill vara med i en referensgrupp.

Syftet med den fördjupade uppföljningen är att få ökade kunskaper om de faktiska förhållandena när det gäller service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen på nationella minoritetsspråk. Därför söker myndigheterna personer som omfattas av service, och/eller omvårdnad på de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska och som vill delge sina erfarenheter och synpunkter kring dessa verksamheter. Även anhöriga är välkomna att delta.

Vi vill veta mer om hur service och omvårdnad på nationella minoritetsspråk fungerar, hur ni upplever möjligheten till inflytande och kommunens organisation, kartläggningsarbete och ansvar i frågan. Uppföljningen kommer att presenteras i en rapport till regeringen i april 2017.

Ditt deltagande i referensgruppen kommer att ske via e-post.

Alla insamlade synpunkter kommer att behandlas konfidentiellt. Endast uppföljningens medarbetare kommer att ha tillgång till insamlade synpunkter och resultaten kommer att sammanställas så att det är omöjligt att identifiera individuella svar.

Om du är intresserad av att delge dina synpunkter och erfarenheter ber vi dig att anmäla ditt intresse till ellen.omma@sametinget.se senast den 16 oktober 2016. Vid anmälan, uppge också vilket/vilka nationellt/a minoritetsspråk som du har erfarenhet av. Referensgruppen har ett begränsat antal platser.