Från årsmötet 2019
<a href="https://pixabay.com/users/crystal710/">crystal710</a> / Pixabay

Från årsmötet 2019

crystal710 / Pixabay
En vaIberedares rapport:

I söndags, 24 mars 2019, timade årets årsmöte. Det genomfördes i Åsö föreningsråds lokal Pumpan enligt utskickad skriftlig kallelse. Några kom sent, av gammal vana gick man till Solidaritetshuset, ett stenkast bort.

Nyhet för året var inval av en firma som revisor. Revisionsberättelsen som föredrogs var tre sidor lång! Med den nya revisorn kommer några förbättringsförslag som kommer att märkas inför nästa årsmöte. Exempelvis att fastställa verksamhetsplan inte bara för innevarande år utan även nästa.

På nya poster i styrelsen märks Marie-Louse Engstrand, som valdes in för att fungera i rollen som sekreterare. Marie-Louise har varit med i styrelsen förut. Hon har följt arbetet i styrelsen som adjungerad under hösten.

Kristina Modée och Anders Hällström valdes in som ordinarie ledamöter och lämnade över sina suppleantplatser till Anita Jönsson och Peter Rodhe. Anita är en frekvent besökare på våra medlemsaktiviteter och har varit med i styrelsen förut. Peter ska sluta svinga klubban i Riksorganisationen Same Ätnam och bidrar därmed fortsättningsvis till samiskt föreningsarbete på lokal nivå.

Ordförande Nik Märak och kassör Lena Ullman kommer att fortsätta att tuffa på. Inge kommer att delta som adjungerad i mötena för att rapportera om projekt och informationsspridning.

Man brukar i föreningssammanhang klaga på att det det inte är så många som ställer upp och bidrar till verksamhet. Tittar man ärligt i backspegeln kan man se en kärna av cirka 15 till 20 personer som i olika grad hjälper till i verksamheten. Carola, Johannes och Antolina i poesi- och kulturcirkeln och som gärna räcker ut en hand i andra sammanhang. Kristina som slöjdansvarig. Laila och Margareta som gjorde ett megajobb för Kött- och Paltfesten tillsammans med sex sju andra. Nilla Märak som har en fot inne i kyrkans verksamhet med samer. Mihkal Blind som ställt upp som bärhjälp vid teaterevenemangen. Sara, Johanna, Mariana och Inge som ingår i gruppen som möter staden i arbetet med att etablera förvaltningsområde för samiska språket. Föreningsrevisorn Inger och suppleanterna Dyveke och Erik bidrar med granskande ögon och sin kompetens i team med den nya auktoriserade revisorn.

På sidan Medlemssidor/Förtroendevalda kan du se listan över de personer som har de formella uppdragen i föreningen för verksamhetsår 2019.

Se också den uppdaterade sidan Medlemssidor/Verksamhetsberättelser och stadgar