Valberedning av styrelse och festkommitté

Valberedning av styrelse och festkommitté

Bidra med din kompetens! Alla har vi erfarenheter förvärvade från jobb eller något intresse som kan bli nyttiga i andra sammanhang som i föreningsarbete. Ser du någonting i föreningens arbete som kan göras bättre och du vill förändra.  Då finns det plats för dig!

Ta kontakt med valberedningen i formuläret nedan och berätta vad du kan och vad du vill göra! Du kanske är bra på att skriva och kommunicera, kanske är du bra på att engagera människor till att delta i verksamhet

Utöver styrelse, revisorer och festkommitté är det faktiskt ganska många fler som är aktiva och hjälper till på sin lediga tid. Det är cirka tio personer, utöver representanter från styrelsen, som hjälper till i samrådsarbetet beträffande samiska förvaltningsområdet i Stockholms stad och region.

Det är medlemmar som regelbundet tar olika roller som studiecirkelledare, språkkafeledare, kursledare, projektledare och medlemmar som ställer upp som artister eller gör annat som är betydande för föreningen och samer i Stockholm. Inalles är det cirka 20 till 25 personer som är aktiva i ansvarsroller på olika sätt i föreningens verksamhet. Men, det behövs fler.

Valberedningens uppgift är att samla in förslag till nomineringar av kandidater till styrelse, revisorer och festkommitté så att de kan namnges i kallelsen till årsmötet. I arbetet ligger också att ha kontakt med nuvarande styrelse för att inventera behoven. För närvarande är två avgångar kända som kommer att behöva ersättas. Två suppleanter behöver väljas.

Bland föreningsrevisorerna behövs två revisorssuppleanter. Den auktoriserade revisorn slutar nu när Region Stockholm inte längre kräver det. En av revisorssuppleanterna kan inte längre ställa sig till förfogande.

Styrelsearbetet utmärks av att alla, även suppleanter, kallas till alla möten och deltar. På så så sätt får alla kännedom om alla delar i styrelsearbetet och deltar i alla beslut.

Lämna ditt förslag på medlemmar att ingå i styrelsen i formuläret nedan. så skickas de till valberedaren. Och skulle du vilja hjälpa till i valberedningsarbetet, anmäl dig här också:

Var vänlig mata in din e-post så att vi kan kontakta dig.