Verksamhetsberättelser och stadgar

Här finner du Sameföreningens verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner:

VERKSAMHETSPLAN 2019 ver 2019-03-24

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicyn beslutades av styrelsen den 2018-09-03

Arbetsmiljöpolicy

 

Stadgar

Sameföreningens nuvarande stadgar antogs på extra årsmötet 2018-08-12 efter att först ha beslutats på ordinarie årsmötet 2018-08-12. En uppdaterad version av stadgarna finns nedan:

Stadgar 2018-08-12

 

Uppdaterad 02.03.2018