Uppdatera medlemsregistret

För att uppdatera uppgifter om dig själv och din familj skicka ett e-post till kassor@sameforeningen-stockholm.se