Minnesdag för Förintelsens offer

Den 27 januari hålls traditionsenligt minnesstunder för Förintelsens offer runt om i landet. I Stockholm hålls minnesstunder av bland annat Judiska Församlingen och E Romani Glinda.

É Romani Glinda sätter fokus på romernas historia, hur nazisterna hade valt ut två folk, romerna och judarna, som inte skulle ha någon plats i det stortyska riket. Hur de systematiskt började utrota de bägge grupperna. Man tror idag att det kan ha varit cirka en och en halv miljon romer som mördades, de flesta i sina byar eller i läger. Medverkande i programmet är bland andra Anders Wejryd, ärkebiskop, Thomas Hammarberg, före detta Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och Eskil Franck, Forum för levande historia. Musik med Witt Michaj, Jany Schella, Jacob Sil- berstein, Anne Kalmering Josephson med Christer Langborn samt den romska kören Amé sam rom. Minneshögtiden avslutas traditionsenligt med kaffe och dopp. Utställningen ”Den okända Förintelsen” kommer att visas mellan den 20 och 28 januari i S:t Jacobs kyrka.

Tid: 27 januari 2014 kl. 18.30
Plats: S:t Jacobs kyrka vid Kungsträdgården i Stockholm. För mer information gå in på http://www.romaniglinda.se eller ring 08-779 40 31.

Judiska Församlingen i Stockholm högtidlighåller minnet över Förintelsens offer genom ett program som både rymmer minnen och blickar mot framtiden. Talare är bland andra Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet samt närings- och regionminister. Hania Rosenberg, överlevande barn från Förintelsen och Israels ambassadör Isaac Bachman. Medlemmar i Judiska församlingen behöver inte föranmäla sig. Vänligen ta med medlemskort. Föranmälan för övriga till john.gradowski[a]jfst.se senast fredag 25 januari.
Vänligen ta med ID-kort för att underlätta insläppskontrollen.
För mer information, se http://www.jfst.se/startsida/index.php