När blir det samisk förskola?
<a href="https://pixabay.com/users/ponce_photography/">ponce_photography</a> / Pixabay

När blir det samisk förskola?

ponce_photography / Pixabay

Här är nyheter från samrådsgruppen för samiska förvaltningsområdet. Det händer naturligtvis mycket annat också som ännu inte syns utåt. Det är det här nedan som har som har hänt eller är på gång. Kom och diskutera på medlemsmötet söndagen 10 november eller kom till stadens informationsmöte den 20 november.

När blir det samisk förskola?

Det är väl den fråga som alla föräldrar och blivande föräldrar i Stockholm stad har på tungan. Det som pågår nu, hösten 2019, är kartläggningsarbete av personalens språkkompetenser för att se möjligheter till nyttiggörande och utveckling av dem. Staden har koll på hur många barn som har skrivits in där det angetts att barnet har samiska som modersmål. Kösystemet kommer att förändras så att det också ska gå att bara lämna intresseanmälan om modersmål på samiska. Man ska inte känna att man binder sig till något om familjen redan har en förskoleplats. Intresseanmälan kan också innebära erbjudande om andra aktiviteter än modersmålsundervisning.

Ny hemsida för förskoleplats:

När stadens nya hemsida för förskoleplats blir klar då är det bara att hänga på låset och uppdatera familjens anmälan. Och framförallt ska du göra det i händelse att du inte har tänkt på möjligheten att ge samiska till ditt barn.

Skapa efterfrågan!

Förskola är ett prioriterat område för staden. Det har märkts på det intresse som visats under de samrådsmöten vi har haft med utbildningsförvaltningen under våren. Utbildningsförvaltningen planerar också en studieresa i december till Luleå där en förskola med samiska och meänkieli finns etablerad.

Familjeaktiviteter

Samrådsgruppens grupp för förskola och grundskola planerar att genomföra familjeaktiviteter tillsammans med barn under våren. Det kan handla om en träff i en tältkåta som finns norr om stan, mjukslöjd och att göra bälten. Gruppen överväger också möjligheten att söka stöd för att genomföra språk- och kulturbad. Kom med och diskutera sådant.

Intresse att delta i familjeaktivitet
Var vänlig mata in din e-post så att vi kan kontakta dig.