Niejda har årsmöte 8 – 10 november i Stockholm

Kvinnoorganisationen Niejda har sitt årsmöte i Stockholm i dagarna tre helgen 8 – 10 november med mängder av intressanta föreläsningar och workshops. Deltagandet är utan kostnad förutom att medlemskapet kostar 50 kronor. Anmäl dig på söndag 3 november senast.