Öppet samråd med Uppsala kommun

image001Har du samiska rötter och bor i Uppsala kommun?

Kom på öppet samråd och få information om hur kommunen arbetar med de krav som ställs i lagen (2009: 724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Vi vill också veta vilka synpunkter, behov och önskemål du som same har på kommunens arbete. Vi bjuder på fika.

Tid:
Tisdag 3 maj 2016, kl. 17.30 – 19.00
Plats: Uppsala kommun, Stationsgatan 12, plan 4, lokal Nåsten

Anmälan och frågor riktas till handläggaren för nationella minoriteter Nina Klinge-Nygård,
Tel: 018 – 727 18 32 E-post: nina.klinge-nygard@uppsala.se

Anmäl dig senast 26 april.
Välkommen!