Remissa nytt kulturpolitiskt handlingsprogram!

Sametingets-logga-jpg-format-web
Sametinget erbjuder på sin webbplats sameföreningar och enskilda att framföra synpunkter på ett nytt kulturpolitiskt handlingsprogram. Synpunkterna skall framföras före 1 augusti. Om du vill att Sameföreningen i Stockholm skall väga in dina synpunkter eller att du ser någon konsekvens som är viktig för oss Samer i Stockholm kan du använda nedanstående formulär:

Kontaktformuläret borttaget.